“Đừng ảo tưởng về sự chờ đợi mà đánh mất những thứ đáng ra là của mình”


“Đừng ảo tưởng về sự chờ đợi mà đánh mất những thứ đáng ra là của mình”
#AXL


Bùi Ngọc Thành

Bức ảnh kì công quá

    Phạm Hoàng Minh

    Nghệ thuật a ạ :)))

Phạm Hoàng Minh

Nghệ thuật a ạ :)))


吹着冷气运动

吹着冷气运动

吹着冷气运动 感觉蛮爽的。。但是。。 运动量加一倍? 流汗量少一半?

Mediterranean gold 即将停产咯

Mediterranean gold 即将停产咯

Mediterranean gold 即将停产咯 想吃便宜的快快下单吧? 买到赚…  Đọc tiếp

飞来美里和妳们聚一起~

飞来美里和妳们聚一起~

飞来美里和妳们聚一起~ 喜欢和妳们一起唏喱哈啦的大笑~ 一个鸡脚都能笑翻? 狮子…  Đọc tiếp

今晚飛歐洲

今晚飛歐洲

今晚飛歐洲 Workout暫停一次

第一次參加《賺錢機器》到現在已經三年過去了?

第一次參加《賺錢機器》到現在已經三年過去了?

第一次參加《賺錢機器》到現在已經三年過去了? 之後我也開始主講這種課程 而全新的…  Đọc tiếp